HVEM ER VI.

Få kontanter for din skrotbil

Kontakt os allerede i dag på telefon +45 26 80 77 56

Hos Skrot Brugt Bil giver vi dig mulighed for at få kontanter for din gamle skrotbil uanset dens tilstand. Vi bortskaffer din skrotbil på lovlig vis og på en miljørigtig måde. Desuden sørger vi altid for at informere SKAT om, at dit køretøj er blevet skrottet og derved garanterer vi, at du ikke får uforudsete problemer i fremtiden.

Vi giver altid vores kunder den bedste skrotpræmie, så du med sikkerhed kan gå glad herfra.

Skrotningsgodtgørelse – bedre kendt som skrotpræmie – er en ordning som gælder for personbiler til maksimalt ni personer og små varebiler under 3.500 kg. Bilen skal have været ansvarsforsikret. Når du afleverer din udtjente bil til ophugning hos en af landets miljøgodkendte og registrerede ophuggere, har du ret til en skattefri skrotningsgodtgørelse på 2.200 kr. Godtgørelsen kan udbetales, hvis du opfylder betingelserne for udbetaling af skrotningsgodtgørelsen:

  • Bilen skal være afmeldt i Motorregistret.
  • Bilen skal være indleveret til en af Miljøstyrelsen godkendt ophugningsvirksomhed.
  • Bilen må ikke eksporteres efterfølgende. Dvs. den må ikke indregistreres i et andet land efter afmelding i Motorregistret, og der må ikke være opnået godtgørelse af registreringsafgift.

Få 5000 kr. for din gamle dieselbil
Ældre dieselbiler er nogle af de største udledere af sundhedsfarlige gasser og skadelige partikler og derfor er skrotpræmien sat op til 5000 kroner for ældre dieselbiler. Ordningen gælder kun dieselbiler, som er indregistreret første gang før 1. januar 2006 og der er tale om en midlertidig ordning som  gælder i 2019 og 2020, eller indtil den afsatte pulje på 100 mio. kroner er opbrugt.

Har du en dieselbil, som opfylder kravene, og som du ønsker at skrotte, skal du aflevere den hos en godkendt ophugger. Hos ophuggeren udfyldes en diesel-attest sammen med den normale skrotningsattest, og begge attester sendes derefter samlet til Miljøordning for biler.

SkrotBrugtBil.dk afhenter skrotbilen gratis på hele Sjælland

Har du ikke overskud til selv at afmelde bilen, kan SkrotBrugtBil.dk afmelde bilen.